Przeciwko współczesnemu mikroświatu

Obserwując rozwój mikronacji w Polsce i na świecie, mogę też postawić tezę, że u źródeł mikronacjonalizmu leżało także odwoływanie się do „ancien regime”, monarchizmu, dawnego i antycznego świata królów i królestw – tak samo jak w naszym sektorze językowym pierwsze było Królestwo, tak w angielskim, portugalsko-brazylijskim i niemieckim. To nie jest przypadkowa analogia – w naturze ludzkiej leży nostalgia za „starymi, dobrymi czasami”, co widać w baśniach opowiadających niezwykle często o średniowieczu lub wczesnej nowożytności

Reklamy