Królując, tracimy życie

Niezwykła dysproporcja między ilością mężczyzn i kobiet w Dreamlandzie i innych państwach wirtualnych znajduje tu więc ujście w postaci związku między dwoma mężczyznami. Ta nierówność z jednej strony odciska swoje piętno na dreamlandzkiej literaturze, w której kobieta traktowana jest jako bohaterka marginalna, bohaterka bez głosu i potencjału wyrażenia siebie; z drugiej strony – kieruje autorów w stronę homoerotyzmu.

Reklamy